Privacyreglement

Masal Restaurant B.V., hierna te noemen Masal, kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Masal, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Masal verstrekt. Masal kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 
– Uw voor- en achternaam 
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres 

WAAROM MASAL GEGEVENS NODIG HEEFT 
Masal verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. 

HOE LANG MASAL GEGEVENS BEWAART 
Masal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld zoals hierboven beschreven. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard.

DELEN MET ANDEREN 
Masal deelt uw persoonsgegevens niet met derden.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK 
Op de website van Masal worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Masal gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@masalrestaurant.nl. Masal zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.  

www.masalrestaurant.nl is een website van Masal Restaurant B.V. Masal is als volgt te bereiken: 

Postadres: Talent Square 333, 5038 LX TILBURG
Vestigingsadres: Talent Square 333, 5038 LX TILBURG
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 67721044
Telefoon: 013 203 53 99
E-mailadres: info@masalrestaurant.nl